Który PIT będzie odpowiedni dla Ciebie?

Rozliczanie się z podatku należy do obowiązku każdego podatnika. Co roku każdy podatnik musi złożyć deklarację PIT do Urzędu Skarbowego. Deklaracje PIT 2023 należy złożyć do końca kwietnia 2024 roku. Aby ułatwić sobie wypełnianie formularzy, fantastycznym rozwiązaniem jest wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. Takie broszury dadzą nam wskazówki odnośnie prawidłowego wypełniania deklaracji oraz ułatwią nam rozliczenie się z fiskusem. Są one dostępne w Urzędzie Skarbowym.

Rozliczenie roczne pit 2023 możesz wysłać przez Internet jako e-deklaracje. Dotyczy też deklaracji pit-37.

Zapytaj w urzędzie

Zanim pobierzemy i wykorzystamy darmowy program PIT, możemy również podejść do punktu informacyjnego w urzędzie i poprosić o pomoc w wyborze odpowiedniego druku. Istnieją różne rodzaje PIT-ów. Dlatego każdy podatnik powinien wybrać odpowiedni formularz dla siebie. Na każdym formularzu widnieje informacja dla kogo jest przeznaczony, tak więc warto przeczytać sobie, do kogo odnosi się dany formularz. W zależności od sytuacji do deklaracji dołączane mogą być również różnego rodzaju załączniki.

Jakie PITy są więc najczęściej wypełniane przez podatników?

W zależności od formy uzyskania przychodu / straty do najczęściej wypełnianych deklaracji należą m.in.:

Deklaracja PIT 28

to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok. Formularz ten składają osoby fizyczne uzyskujące przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Termin składania tego rodzaju formularza upływa z dniem 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Formularze podatkowe rocznego zeznania podakowego pit za 2023 rok: pit-28, pit-36, pit-37, pit-39

Deklaracja PIT 37

to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Jest to formularz przeznaczony dla osób, które:

  • uzyskały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie
  • nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie są zobowiązane doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
  • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Deklaracja PIT 36

to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, których osiągnięte dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT -37. Należy zwrócić uwagę, iż formularz PIT 36 zawiera zielone pola, które muszą być wypełnione wyłącznie przez podatników, którzy osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Zadanie ułatwi program, który pobierzesz z adresu https://www.pit-format.pl/pit-37.

Aktualne deklaracje podatkowe zeznania rocznego składane w roku 2024, a także złączniki, na przykład pit-0

Deklaracja PIT 36L

to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 28 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych powinni skorzystać z tej deklaracji.

Zawsze z programem

Proste rozliczenie PIT-37 i wszystkich innych deklaracji ułatwi nam program PIT 2023, dzięki któremu łatwo i szybko wypełnimy deklarację i złożymy w urzędzie. Natomiast przy wypełnianiu deklaracji należy wziąć pod uwagę ulgi podatkowe, które możemy odliczyć od podatku.